Malinen Business-Training Oy
Valmennusteemat

 

 

 

Valmennusteemat

Esimerkkejä Malinen Business-Training Oy:n markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun koulutus- ja valmennusteemoista:

Markkinointi- ja myyntityön systemaattisuus
• markkinoinnin ja myynnin suunnittelu
• tapa lähestyä asiakkaita
• neuvottelutilanteen rakentaminen

Myyntimateriaalin rakentaminen
• myyjän myynnin tukimateriaali
• yritys- ja tuoteidea-argumentit
• kysymyspankit
• yrityksen visuaalinen ulkoasu

Ammatillinen esiintyminen
• persoonallisuus voimavaraksi
• vakuuttavuus ja uskottavuus
• tasapainoinen esiintymisen hallinta

Neuvottelutilanteiden hallinta
• valmistautuminen tilanteeseen
• tilanteen taktinen eteneminen
• tilanteen ohjaaminen päätökseen
• päätöksistä huolehtiminen

Myynnin ja palvelun johtaminen
• esimiehen tärkeimmät tehtävät
• esimiehen roolit
• motivoiva esimies-alaisyhteistyö
• tavoite-tulos-kehityskeskustelut

Teemapäivät
• asiakaspalvelun terävöittäminen
• tehokas messuosallistuminen
• sisäisen yhteistyön virittäminen
• ruostuneet taidot ylös -päivät

Teemojen mukaiset toteutukset edellyttävät kouluttajan ja yritysjohdon yhteistä suunnittelua toimivan yrityskäytännön aikaansaamiseksi.

 

Malinen Business-Training Oy | Varppikatu 10, FI-33410 Tampere | 0400 632 421| erkkimalinen.fi | www.malinen.fi | © 2010